9/30/2010

thall ~ a-null

Ma tha tè a' fuireach ann an dùthaich eile, chanadh tu gu bheil i thall thairis. Mura deach i ann fhathast, ge-tà, chanadh tu gum bi i a' dol a-null thairis, leis a' cho-ghnìomhair thall air a dhol na a-null agus gluasad ann.