9/26/2010

suidheachadh > suidhichean

Ainmear ioma-lideach sam bith aig a bheil an dùnadh -adh (uile fireann), thèid e na -aidh san tuiseal ghinideach agus na -aidhean san iolra: dùnadh, gin. dùnaidh, iol. dùnaidheansuidheachadh, gin. suidheachaidh, iol. suidheachaidhean. Gabhaidh faclan ann an -achaidhean giorrachadh ann an cuid de dhualchainntean: suidheachaidhean > suidhichean.