10.9.10

an duine as àirde cliù

An duine as àirde cliù 'an duine aig a bheil an cliù as àirde'. 'S ann a tha cliù anns an tuiseal bhunasach an seo, coim. am fear as luaithe làmh 'am fear aig a bheil an làmh as luaithe'.