9/09/2010

cùl-fhiosrachadh ~ cùl-fhiosrachaidh?

Tha am prìomh bheum air cùl, a tha na bhuadhair an seo; 's e fiosrachadh an t-ainmear, air a shèimheachadh leis a' bhuadhair: cùl-fhiosrachadh (coim. trom-chadal), gin. cùl-fhiosrachaidh.

No comments:

Post a Comment