9/16/2010

math d' fhaicinn ~ gad fhaicinn

Is math d' fhaicinn no tha e math d' fhaicinn agus, gu goirid, math d' fhaicinn 'tha mi toilichte coinneachadh riut'; san tràth chaithte: bu mhath d' fhaicinn, bha e math d' fhaicinn. 'S ann a tha structair eile aig bidh mi gad fhaicinn 'chì mi a-rithist thu'.